Jesteś tutaj: Start / Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Międzynarodowy Punkt Szczepień
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

tel. 32 351 23 13
e-mail: szczepienia@wsse.katowice.pl

czynny:

poniedziałek 1030 - 1330

wtorek 1030 - 1330

środa 1030 - 1330

czwartek 1030 - 1330

piątek 1030 - 1330

W powyższych godzinach wykonywane są szczepienia i prowadzone jest poradnictwo dla podróżujących.

 

W MPS wykonywane są:

obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko:

 • żółtej febrze (żółtej gorączce)
 • meningokokom

zalecane szczepienia ochronne przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B
 • błonicy i tężcowi
 • poliomyelitis
 • durowi brzusznemu
 • odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • wściekliźnie
 • grypie
 • odrze, śwince i różyczce
 • cholerze
 • błonicy tężcowi i poliomyelitis
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis

 

Cennik Międzynarodowego Punktu Szczepień - obowiązujący od 20.02.2018 r.

W Międzynarodowym Punkcie Szczepień nie ma możliwości zapłaty, za wykonane szczepienia, kartą  płatniczą.

Wszystkie szczepienia wykonywane w MPS dokumentowane są w Międzynarodowej Książeczce Szczepień, wydawanej każdemu podróżującemu, niezbędnej do okazania władzom sanitarnym kraju podróży.

Ponadto w MPS wykwalifikowany personel udziela informacji na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów zapobiegania chorobom związanym z podróżami.


Do odwołania nie będzie w MPS lekarza kwalifikującego do szczepień. Należy zgłaszać się z własną kwalifikacją do szczepień wydaną przez lekarza medycyny. Zaświadczenie jest ważne 24 godziny od momentu wystawienia.

Klienci bez aktualnej kwalifikacji lekarskiej (opatrzonej datą i godziną badania oraz zawierającej informację o braku przeciwskazań do szczepień) nie zostaną zaszczepieni.

Ponadto informujemy, że kwalifikacja lekarska jest wymagana do każdego szczepienia.

 

Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym - wzór

 

Dzieci i osoby do 20 roku życia zgłaszające się na szczepienia powinny posiadać kserokopię karty uodpornienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


W przypadku chorób przewlekłych z zastosowaniem leków immunosupresyjnych, sterydów, chemioterapii, terapii odczuleniowej należy zgłaszać się z kwalifikacją lekarza prowadzącego.

Do szczepienia należy zgłaszać się zdrowym:
- bez cech infekcji bakteryjnej,
- bez cech infekcji wirusowej (np. opryszczka),
- dwa tygodnie po antybiotykoterapii.

W Międzynarodowym Punkcie Szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach szczepienia wykonujemy preparatami pozostającymi na stanie punktu szczepień.

Pliki do pobrania