Jesteś tutaj: Start / Nadzór sanitarny

Nadzór sanitarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Działu Nadzoru Sanitarnego jest dr n. med. Dorota Wodzisławska - Czapla

Zadania pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego:

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
 2. Organizowanie i prowadzenie narad oraz szkoleń dla pracowników
 3. powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych (z wyłączeniem Oddziału Higieny Radiacyjnej).
 4. Realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości oraz stosowanie się do zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie procedur i instrukcji przeprowadzenia kontroli.
 5. Przeprowadzanie kontroli działalności powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych (z wyłączeniem Oddziału Higieny Radiacyjnej) w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów dotyczących:
  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego województwa śląskiego,
  • obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementów środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
  • jakości zdrowotnej żywności,
  • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
  • nadzoru bieżącego nad zakładami pracy, zapobiegania chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy,
  • wymagań higienicznych i zdrowotnych, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szkołach wyższych.
 6. Przygotowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa śląskiego.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
 8. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji zespolonej, a także z instytutami naukowo-badawczymi.

Artykuły

Przejdź do - Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich w Polsce
Przejdź do - 95 -lecie Służb Sanitarnych w Polsce
23 stycznia 2015

95 -lecie Służb Sanitarnych w Polsce

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Śląski Piotr Litwa wręczył ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz osobom z województwa śląskiego zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, w działalności naukowej, na rzecz ochrony zdrowia, społeczności lokalnej, honorowego krwiodawstwa, jak również zasłużonym w pracy zawodowej i działalności kulturalnej.

Czytaj więcej o: 95 -lecie Służb Sanitarnych w Polsce