Badanie alkoholu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Pracownia Chromatografii Gazowej, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

e-mail: dl-sg@wsse.katowice.pl

Dział Laboratoryjny WSSE w Katowicach, Pracownia Chromatografii Gazowej oferuje Państwu wykonanie kompleksowego badania alkoholu w kierunku oznaczania:

- procentowej zawartości alkoholu etylowego,
- alkoholu metylowego,
- alkoholi wyższych: 1-propanolu, 2-metylo-1-propanolu, 2-metylo-1-butanolu, 3-metylo-1-butanolu, 1-butanolu, 2-butanolu,
- aldehydów: aldehydu octowego, acetalu,
- estrów: octanu etylu.

Analiza prowadzona jest z wykorzystaniem gęstościomierza oscylacyjnego oraz nowoczesnej techniki instrumentalnej - chromatografii gazowej GC/FID
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną. Jakość świadczonych usług jest potwierdzana w międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratorium przyjmuje próbki do badania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:30.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym próbki ze zleceniem można dostarczyć pocztą.

Próbę należy dostarczyć w czystym pojemniku szklanym w ilości ok. 100 ml (spirytus, czysta wódka) lub ok. 250 ml (piwo, piwo bezalkoholowe oraz alkohole kolorowe np. rum, nalewki itp.).

 

Koszt badań, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem WSSE w Katowicach:

  • 43 zł netto pierwsza próbka,
  • 28 zł netto każda następna próbka,
  • 14 zł netto destylacja (w przypadku alkoholu kolorowego).

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Opłatę można dokonać w kasie w siedzibie WSSE w Katowicach lub przelewem na poniższy numer konta:

NBP O/O Katowice nr 59 1010 1212 0053 3722 3100 0000

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej  w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice.

W tytule wpłaty proszę wpisać: Badanie alkoholu oraz podać imię i nazwisko.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.   

Orientacyjny termin wykonania badań wynosi 2-10 dni, od daty dostarczenia próbki.  

Zlecenie na wykonanie badań - wzór

 

Pliki do pobrania