Agroturystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych jakie należy spełnić oraz rejestracji zakładu należy zwrócić się do właściwego terenowo ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podstawa prawna:

art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)

Każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie żywienia gości w obrębie gospodarstwa agroturystycznego zobowiązany jest złożyć do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW JEST BEZPŁATNE

Schemat wpisu do rejestru

Po uzyskaniu wpisu do rejestru można rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie żywienia gości.

Niedopełnienie ustawowego obowiązku zagrożone jest sankcją w postaci kary pieniężnej nakładanej w trybie postępowania administracyjnego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (art. 103 ust 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy).