Urzędowa kontrola żywności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urzędowa kontrola żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzana jest przez pracowników, upoważnionych przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z terminami, rodzajami i zakresami, przyjętymi  w  programach kompleksowych i tematycznych oraz harmonogramach kontroli i w każdym podejrzenia lub uzyskania informacji o uchybieniach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.