Bezpieczeństwo zdrowotne wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Kierownikiem Oddziału Bezpieczeństwa Wody jest mgr Bogdan Czapla
 
e-mail: kier-woda@wsse.katowice.pl
 
Zadania Oddziału Bezpieczeństwa Wody:
1. Prowadzenie systematycznych kontroli nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi oraz przekazywanie do jednostek szczebla nadrzędnego informacji o udzielonych zgodach na odstępstwo w zakresie wskaźników jakości wody do spożycia
2. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy modernizacji Systemu Monitoringu Jakości Wody (Woda-Excel)
3. Przekazywanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego danych do Systemu Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi (Woda-Excel) zbiorczo z terenu województwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
4. Typowanie punktów monitoringowych do sporządzenia raportu krajowego oraz podejmowanie działań w kierunku ustalenia częstotliwości badań monitoringowych w zakresie ocen obszarowych w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z właściwościami (na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego)
5. Opracowywanie procedur dotyczących potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody w przypadku klęsk żywiołowych, awarii i ataków terrorystycznych
6. Przekazywanie informacji w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody podmiotom zaangażowanym w nadzór nad zaopatrzeniem w wodę
7. Wdrożenie ujednoliconego sposobu weryfikacji wszystkich podstawowych danych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny
8. Aktualizacja rejestrów i wykazu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i laboratoriów badawczych
9. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w wypracowaniu nowego ujednoliconego sposobu prowadzenia ocen obszarowych
10. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w opracowywaniu poradników dla zainteresowanych podmiotów w aspekcie zagrożeń zdrowotnych wody
11. Współpracowanie z organami samorządowymi, z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i organizacjami konsumenckimi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego wody
12. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy opracowaniu strategii szkolenia certyfikowanych próbkobiorców
13. Współpracowanie z organami samorządowymi w celu budowania świadomości władz samorządowych o randze organizowania kąpielisk
14. przekazywanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego danych do Systemu Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach (Serwis Kąpieliskowy) z nadzorowanego terenu w cyklu cotygodniowym
15. Prowadzenie bieżącej i sezonowej oceny jakości wody w kąpieliskach
16. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy opracowaniu strategii nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
17. Zapewnienie przez autoryzowane laboratoria współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie tworzenia krajowego systemu nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
18. Współpracowanie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy opracowaniu strategii nadzoru nad jakoscią wody w basenach kąpielowych
19. Prowadzenie prac w ramach implementacji dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
20. Obłsuga i administracja portalem www.higienawody.wsse.katowice.pl
 
Bezpieczeństwo zdrowotne wody