Jesteś tutaj: Start / Higiena Radiacyjna

Higiena Radiacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Radiacyjnej jest mgr Andrzej Szwajca.

e-mail: hr-sekr@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej:
Prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego dla źródeł promieniowania jonizującego i niejonizującego poprzez:

  1. wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej;
  2. wydawanie zezwoleń na uruchomienie pracowni stosujących aparaty, o których mowa w punkcie 1);
  3. opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej pomieszczeń, w których planuje się instalację aparatów rentgenowskich;
  4. zatwierdzanie programów szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej opracowywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych;
  5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawki indywidualnej ustalonego limitu u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
  6. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego i niejonizującego;
  7. opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  8. rozpatrywanie skarg i wniosków.