Higiena Dzieci i Młodzieży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownikiem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest mgr Monika Karczmarek.

e-mail: hdim@wsse.katowice.pl

Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży:

 1. Ustalanie szczegółowych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 2. Koordynacja działalności państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie:
  • higienicznej oceny rozkładów zajęć w szkołach,
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych.
 3. Stymulowanie działań kształtujących prawidłowe postawy i zachowania higieniczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez :
  • zwiększony nadzór nad prawidłowym obciążeniem uczniów tornistrami/ plecakami w celu przeciwdziałania powstawaniu wad postawy,
  • przestrzeganie zgodnego z Polską Normą dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,
  • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie aktywnej edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie zwiększenia ich zainteresowania kulturą fizyczną i zabiegami higienicznymi podejmowanymi w szkole, jako nieodłącznego elementu zdrowego stylu życia.
 4. Inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.

Artykuły

Przejdź do - Półmetek wakacji 2020 już za nami!
Przejdź do - Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Przejdź do - Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
30 kwietnia 2020

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego wznawiają działalność. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli musi być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej o: Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
Przejdź do - Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek zimowy
17 lutego 2020

Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek zimowy

W dniu 17 lutego 2020 r. w  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek zimowy w miejscu zamieszkania – zima 2020 pn. „Ferie: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie”.  Organizatorami konkursu byli: Wojewoda Śląski, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Czytaj więcej o: Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek zimowy
Przejdź do - Konkurs "Ferie: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie"