Badania kosmetyków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Pracowni Badań Przedmiotów Użytku - mgr inż. Iwona Golik-Szyma

e-mail: dl-zu@wsse.katowice.pl

Kierownik Pracowni Mikrobiologii Żywności i Kosmetyków - mgr Dorota Beczek-Koćwin

e-mail: dl-zm@wsse.katowice.pl

 

BADANIA KOSMETYKÓW AKREDYTOWANE

Rodzaj badania Metoda badania
Cynk metoda wagowa
Formaldehyd metoda spektrofotometryczna

 BADANIA KOSMETYKÓW MIKROBIOLOGICZNE NIEAKREDYTOWANE

Rodzaj badania Metoda badania
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych metoda płytkowa (wg Rozporzędzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r.)Obecność Pseudomonas aeruginosa
Obecność Staphylococcus aureus
Obecność Candida albicans

 

Przyjmowanie próbek  
Próbki do badania przyjmowane są codziennie od godz. 730 do godz. 1500  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.