Badania na stanowisku pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Pracowni Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy – dr n. o zdr. Anna Kowalska
e-mail: dl-ks@wsse.katowice.pl

Przyjmowanie próbek powietrza pobranych przez Klienta codziennie od godz. 730 do godz. 1430 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Pracowniami:

Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy;
e-mail: dl-ks@wsse.katowice.pl

Chromatografii Gazowej;
e-mail: dl-sg@wsse.katowice.pl

Chromatografii Cieczowej;
e-mail: dl-sc@wsse.katowice.pl

Przyjmowanie próbek powietrza pobranych przez Klienta na rurki sorpcyjne codziennie od godz. 730 do godz. 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Pracownią Chromatografii Gazowej tel. 32  351 23 00 w.303; e-mail: dl-sg@wsse.katowice.pl