Badania radiologiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Oddziału Badań Higieny Radiacyjnej - mgr Ewa Pająk

tel. 32 351 23 57; 32 351 23 59, 32 351 23 00 w. 104/105/106;e-mail: dl-hr@wsse.katowice.pl

Oferta pomiarów promieniowania jonizującego,  testów specjalistycznych aparatów RTG, pól elektromagnetycznych.

POMIARY AKREDYTOWANE

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego:

  • dla środowiska pracy o częstotliwości od 50 Hz do 38 GHz
  • dla środowiska ogólnego o częstotliwości 50 Hz i od 10 MHz do 38 GHz

Oznaczanie stężenia radionuklidu Cs-137:

  • metodą spektrometryczną w żywności i paszach
  • metodą radiochemiczną w żywności, paszach i wodzie

Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych analogowych:  

  • do radiografii ogólnej 
  • do mammografii
  • do fluoroskopii i angiografii
  • do stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych 

 

POMIARY NIEAKREDYTOWANE, OBJĘTE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA:

Pomiar promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatów rentgenowskich.