Badania radiologiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Oddziału Badań Higieny Radiacyjnej - mgr Bogdan Kostrzewa

 

e-mail: dl-hr@wsse.katowice.pl

Oferta pomiarów promieniowania jonizującego,  testów specjalistycznych aparatów RTG, pól elektromagnetycznych.

POMIARY AKREDYTOWANE
Pomiar promieniowania elektromagnetycznego:
•    dla środowiska pracy w otoczeniu diatermii chirurgicznych, diatermii terapeutycznych, urządzeń do magnetoterapii

•    dla środowiska ogólnego:
- w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych dla częstotliwości 50 Hz
- w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych dla częstotliwości od 10 MHz do 38 GHz

Oznaczanie stężenia radionuklidu CS-137:
•    metodą spektrometryczną w żywności i paszach
•    metodą radiochemiczną  w żywności, paszach i wodzie

Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych analogowych i cyfrowych:
•    do radiografii ogólnej
•    do mammografii
•    do fluoroskopii i angiografii
•    do stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych
•    monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych
 
POMIARY NIEAKREDYTOWANE -
objęte systemem zarządzania:
Pomiar promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatów rentgenowskich