Badania wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych Wody - mgr Zbigniew Pikul

e-mail: dl-kw
@wsse.katowice.pl

Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych Wody - mgr Jolanta Żytecka

 e-mail: dl-kb@wsse.katowice.pl

Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej - dr n. med. Beata Rozwadowska

e-mail: b.rozwadowska@wsse.katowice.pl

 

Wykonywane są badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne:

-       wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
-       wody ciepłej w kierunku Legionella                                              
-       wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
-       wód przeznaczonych do kąpieli i rekreacji
-       wód w nieckach basenowych
-       wód mineralnych, źródlanych i stołowych
-       wód demineralizowanych (w tym również endotoksyn bakteryjnych) i płynów dializacyjnych
-       migracji substancji chemicznych z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, w celu uzyskania atestu higienicznego

Pobór próbek wody po wcześniejszym uzgodnieniu z Oddziałem Bezpieczeństwa Wody

WSSE w Katowicach - tel.  32 351 23 50

 

TUTAJ można pobrać wzór zlecenia na badania wody do WSSE w Katowicach w następujących formatach:

PDF

Word - MS Office