Trzymaj Formę!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program zainicjowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program realizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Odpowiedzialność indywidualna i wolność wyboru
- Młodzież szkolna powinna mieć zapewniony dostęp do zróżnicowanych pod względem odżywczym produktów, takich jak np. owoce, warzywa, produkty mleczne, soki, wody. Niezbędne jest rozszerzenie dotychczasowego asortymentu sklepików szkolnych.
- Decyzje konsumenckie młodzieży powinny być oparte przede wszystkim na świadomym wyborze i odpowiedzialności indywidualnej opartej na rzetelnej wiedzy.
Realizacja programu odbywa się metodą projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym opracowują ciekawe, a przede wszystkim wiarygodne dla młodzieży, metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie.

Adresaci programu:
uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III), szkół podstawowych (V-VI) oraz ich rodzice i opiekunowie

Uczestnicy programu:
dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, pielęgniarki środowiska szkolnego, oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywanie posiłków w szkołach, władze lokaGrupą docelową programu są uczniowie wszystkich klas gimnazjów oraz V i VI klas szkół podstawowych  ich rodzice i opiekunowie.lne.

Honorowe Patronaty nad realizacją programu w województwie śląskim objęli:
- Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
- Rektor Akademii Wychowania Fizycznego

Konsultanci programu w woj. śląskim:
- w dziedzinie prawidłowego odżywiania – prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska – Markiewicz
- w dziedzinie aktywności fizycznej – prof. dr hab. Jan Ślężyński

Materiały edukacyjne
1. Poradnik dla nauczycieli
2. Broszura dla uczniów
3. Ulotka dla rodziców 1
4. Ulotka dla rodziców 2
5. Plakat z talerzem zdrowia

 

Strona internetowa programu "Trzymaj Formę!"  - http://www.trzymajforme.pl/start-16

Artykuły

Przejdź do - VIII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
Przejdź do - Podsumowanie realizacji XII edycji programu "Trzymaj Formę!" w woj. śląskim
Przejdź do - Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
Przejdź do - Podsumowanie realizacji XI edycji programu "Trzymaj Formę!" w woj. śląskim
Przejdź do - VI edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia
Przejdź do - Ogólnopolskie podsumowanie realizacji X edycji programu "Trzymaj formę!"
Przejdź do - Podsumowanie X edycji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!" w woj. śląskim
18 lipca 2016

Podsumowanie X edycji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!" w woj. śląskim

W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się X edycja programu „Trzymaj Formę!” pod hasłem „Teraz Polska Trzyma Formę!”, która swoim zasięgiem objęła 910 szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego. Edukacją programową objęto około 100 tys. uczniów, których wspierało w działaniach blisko 30 tys. rodziców.

Czytaj więcej o: Podsumowanie X edycji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!" w woj. śląskim

Galeria

  • Powiększ zdjęcie