Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z danych Raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie środków zastępczych z 2013 r., wynika, iż mimo marginalizowania roli sklepów oferujących „nowe narkotyki” zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii, która zabrania w Polsce wytwarzania, sprzedaży i reklamy wszelkich środków zastępczych, problem ich dostępności nadal istnieje.

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania z dopalaczy przez młodzież, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od 2010 roku prowadzi systematycznie wzmożone działania edukacyjne pod hasłem: Dopalacze - Wypalacze - Groźne narkotyki.

Akcja realizowana jest w ośrodkach wypoczynku letniego oraz w szkołach w trakcie trwania roku szkolnego, a odbiorcami działań jest szczególnie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Partnerami akcji są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dopalacze-wypalacze Groźne narkotyki

Artykuły

Przejdź do - VI Wojewódzka Konferencja "Szkoła wolna od używek"
4 października 2019

VI Wojewódzka Konferencja "Szkoła wolna od używek"

W dniu 3 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego, prawie 220 osób uczestniczyło w VI Wojewódzkiej Konferencji pn. „Szkoła wolna od używek”, zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Czytaj więcej o: VI Wojewódzka Konferencja "Szkoła wolna od używek"
Przejdź do - Nowe narkotytyki w Polsce 2017-2018
Przejdź do - NIE WYPALAJ SIĘ!  Dopalacze wciąż zagrażają mieszkańcom województwa śląskiego!
Przejdź do - V Wojewódzka Konferencja "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - powiedz NIE używkom"
25 października 2018

V Wojewódzka Konferencja "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - powiedz NIE używkom"

W dniu 24 października 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego, ponad 220 osób uczestniczyło w V Wojewódzkiej Konferencji pn. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – powiedz NIE używkom”, zorganizowanej w ramach kampanii społecznej Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in.: dyrektorzy szkół i nauczyciele, koordynatorzy powiatowi oraz koordynatorzy szkolni programów edukacyjnych: „Smak życia czyli debata o dopalaczach” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj więcej o: V Wojewódzka Konferencja "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - powiedz NIE używkom"
Przejdź do - Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” – podsumowanie działań z 2017 r.
9 lutego 2018

Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” – podsumowanie działań z 2017 r.

Jak corocznie, w 2017 roku realizowana była Wojewódzka Akcja pod hasłem Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”, która swoim zasięgiem objęła ponad 167 tys. mieszkańców woj. śląskiego, w tym głównie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników letniego i zimowego wypoczynku, oraz rodziców.

Czytaj więcej o: Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” – podsumowanie działań z 2017 r.