Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z danych Raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie środków zastępczych z 2013 r., wynika, iż mimo marginalizowania roli sklepów oferujących „nowe narkotyki” zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii, która zabrania w Polsce wytwarzania, sprzedaży i reklamy wszelkich środków zastępczych, problem ich dostępności nadal istnieje.

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania z dopalaczy przez młodzież, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od 2010 roku prowadzi systematycznie wzmożone działania edukacyjne pod hasłem: Dopalacze - Wypalacze - Groźne narkotyki.

Akcja realizowana jest w ośrodkach wypoczynku letniego oraz w szkołach w trakcie trwania roku szkolnego, a odbiorcami działań jest szczególnie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Partnerami akcji są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dopalacze-wypalacze Groźne narkotyki

Artykuły

Przejdź do - VI Wojewódzka Konferencja "Szkoła wolna od używek"
4 października 2019

VI Wojewódzka Konferencja "Szkoła wolna od używek"

W dniu 3 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego, prawie 220 osób uczestniczyło w VI Wojewódzkiej Konferencji pn. „Szkoła wolna od używek”, zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Czytaj więcej o: VI Wojewódzka Konferencja "Szkoła wolna od używek"
Przejdź do - Nowe narkotytyki w Polsce 2017-2018
Przejdź do - NIE WYPALAJ SIĘ!  Dopalacze wciąż zagrażają mieszkańcom województwa śląskiego!