Szczepienia ochronne

Międzynarodowy Punkt Szczepień


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

tel. 32 351 23 13
e-mail: szczepienia@wsse.katowice.pl

czynny:

poniedziałek 830 - 1330

wtorek 1000 - 1330

środa 1000 - 1330

czwartek 1000 - 1330

piątek 830 - 1330

W powyższych godzinach wykonywane są szczepienia i prowadzone jest poradnictwo dla podróżujących.

 

W MPS wykonywane są:

obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko:

zalecane szczepienia ochronne przeciwko:

 

Informujemy, że obecnie w Międzynarodowym Punkcie Szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach nie ma możliwości zaszczepienia się przeciwko WZW B.

Cennik Międzynarodowego Punktu Szczepień - obowiązujący od 1.07.2016 r.

W Międzynarodowym Punkcie Szczepień nie ma możliwości zapłaty, za wykonane szczepienia, kartą  płatniczą.

Wszystkie szczepienia wykonywane w MPS dokumentowane są w Międzynarodowej Książeczce Szczepień, wydawanej każdemu podróżującemu, niezbędnej do okazania władzom sanitarnym kraju podróży.

W przypadku, jeśli istnieją przecwiwskazania do szczepień obowiązkowych w Międzynarodowym Punkcie Szczepień można również uzyskać CERTYFIKAT (równoważny z książeczką szczepień) mówiący o przeciwskazaniach. Certyfikat ten podróżujący musi okazać przy wyjeździe do kraju, gdzie szczepienie jest obowiązkowe.

Ponadto w MPS wykwalifikowany personel udziela informacji na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów zapobiegania chorobom związanym z podróżami.


Do odwołania nie będzie w MPS lekarza kwalifikującego do szczepień. Należy zgłaszać się z własną kwalifikacją do szczepień wydaną przez lekarza medycyny. Zaświadczenie jest ważne 24 godziny od momentu wystawienia.

Klienci bez aktualnej kwalifikacji lekarskiej (opatrzonej datą i godziną badania oraz zawierającej informację o braku przeciwskazań do szczepień) nie zostaną zaszczepieni.

Ponadto informujemy, że kwalifikacja lekarska jest wymagana do każdego szczepienia.

 

Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym - wzór

 

Dzieci i osoby do 20 roku życia zgłaszające się na szczepienia powinny posiadać kserokopię karty uodpornienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


W przypadku chorób przewlekłych z zastosowaniem leków immunosupresyjnych, sterydów, chemioterapii, terapii odczuleniowej należy zgłaszać się z kwalifikacją lekarza prowadzącego.

Do szczepienia należy zgłaszać się zdrowym:
- bez cech infekcji bakteryjnej,
- bez cech infekcji wirusowej (np. opryszczka),
- dwa tygodnie po antybiotykoterapii.

W Międzynarodowym Punkcie Szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach szczepienia wykonujemy preparatami pozostającymi na stanie punktu szczepień.

Pliki do pobrania