Informacje nt. fontann

Informacje o fontannach

Opinia Zakładu Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie jakości wody i wymagań sanitarno-higienicznych dotyczących publicznie dostępnych w dużych miastach ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wody (fontanny typu „dry plaza”)

Ulotka ŚPWIS - pobierz