Stan sanitarny woj. śląskiego

Ocena stanu sanitarnego wojewódzka ślaskiego - 2017 rok - pdf

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego - 2016 rok - pdf

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego - 2015 rok - pdf

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego - 2014 rok - pdf

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego - 2013 rok - pdf

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego - 2012 rok - pdf