Prowadzenie działalności w zakresie produkcji/obrotu żywnością