Higiena Dzieci i Młodzieży

Kierownikiem Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży jest mgr Monika Karczmarek.
tel: (32) 351 23 16
e-mail: hdim@wsse.katowice.pl

Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży:

 1. Ustalanie szczegółowych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 2. Koordynacja działalności państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie:
  • higienicznej oceny rozkładów zajęć w szkołach,
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych.
 3. Stymulowanie działań kształtujących prawidłowe postawy i zachowania higieniczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez :
  • zwiększony nadzór nad prawidłowym obciążeniem uczniów tornistrami/ plecakami w celu przeciwdziałania powstawaniu wad postawy,
  • przestrzeganie zgodnego z Polską Normą dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,
  • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie aktywnej edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie zwiększenia ich zainteresowania kulturą fizyczną i zabiegami higienicznymi podejmowanymi w szkole, jako nieodłącznego elementu zdrowego stylu życia.
 4. Inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.

Artykuły

Przejdź do - Ferie osiągnęły półmetek
14 lutego 2019

Ferie osiągnęły półmetek

Ferie zimowe dla dzieci z woj. śląskiego osiągnęły półmetek, ale akcja „Bezpieczne Ferie 2019” na terenie naszego województwa trwa od 14 stycznia, kiedy to mieszkańcy innych województw rozpoczęli zimowy wypoczynek.

Czytaj więcej o: Ferie osiągnęły półmetek
Przejdź do - Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni
28 września 2018

Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni

W dniu 27 września 2018 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania – lato 2018 pn. „Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie”.

Czytaj więcej o: Wyniki konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni
Przejdź do - Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w woj. śląskim
13 września 2018

Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w woj. śląskim

W okresie przerwy wakacyjnej 2018 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego dokonali kontroli szkół pod kątem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

Czytaj więcej o: Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w woj. śląskim
Przejdź do - Wyniki kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
23 lipca 2018

Wyniki kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Na terenie województwa śląskiego w kończącym się pierwszym miesiącu wakacji zorganizowano 1058 turnusów wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Czytaj więcej o: Wyniki kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
Przejdź do - IX edycja konkursu Lato 2018 "Wakacje: Bezpiecznie, zdrowo i zabawnie"
Przejdź do - Ocena terenów zewnętrznych placówek przedszkolnych
18 maja 2018

Ocena terenów zewnętrznych placówek przedszkolnych

W okresie od lutego do końca kwietnia 2018 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego przeprowadzili kontrole placówek przedszkolnych pod kątem przygotowania do korzystania z placów zabaw. Podczas kontroli zwracano szczególna uwagę na stan sanitarno-techniczny wyposażenia tj. urządzeń i sprzętu do zabaw, piaskownic, stan nawierzchni oraz ogrodzenia.

Czytaj więcej o: Ocena terenów zewnętrznych placówek przedszkolnych
Przejdź do - Wyniki konkursu plastycznego „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
12 marca 2018

Wyniki konkursu plastycznego „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Został on zorganizowany w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2018” w województwie śląskim. Organizatorami konkursu byli Wojewoda Śląski, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Śląski Kurator Oświaty i Śląskim Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konkurs, był skierowany do uczniów klas od I do VI szkół podstawowych.

Czytaj więcej o: Wyniki konkursu plastycznego „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”