Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Kierownikiem Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku jest lek. wet. Józef Lipa.
tel. 32 351 23 25
e-mail: hzzipu-kier@wsse.katowice.pl

Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Dodatkowo w sezonie grzybowym pracownicy pomagają konsumentom w identyfikacji grzybów leśnych oraz prowadzą poradnictwo w tym zakresie. Ponadto przez cały rok oceniane są teoretycznie, jakościowo i ilościowo jadłospisy, przy uwzględnieniu zaleceń i norm opracowanych przez IŻŻ –wyłącznie pobierane w obiektach w ramach urzędowej kontroli żywności.

Artykuły

Przejdź do - Komunikat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - aktualna informacja
Przejdź do - Komunikat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 lutego 2019 r.
Przejdź do - Zasady prawidłowego żywienia
5 lutego 2016

Zasady prawidłowego żywienia

Spożywanie prawidłowo zestawionych, a jednocześnie pełnowartościowych smacznych posiłków kształtuje nawyk racjonalnego odżywiania, który będzie kontynuowany również w późniejszym okresie życia.

Żywienie w domach rodzinnych dzieci i młodzieży często odbiega od zaleceń, dlatego jednostki systemu oświaty powinny być miejscem w którym dzieci i młodzież nauczą się, jak powinny się odżywiać.

Czytaj więcej o: Zasady prawidłowego żywienia
Przejdź do - Nowe przepisy dotyczące sprzedaży w jednostkach oświaty środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
24 kwietnia 2015

Niższe normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązują niższe normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wędzonych produktach mięsnych i produktach rybołówstwa, określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Niższe normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)