Wykonywanie badań na nosicielstwo

Wykonywanie badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella
(dawna książeczka sanepidowska)
już w dwa dni!

Wykonanie badania

  1. Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału
  2. Kał należy pobrać z trzech kolejnych wypróżnień
  3. Próbkę kału każdorazowo należy pobrać do jałowego plastikowego, jednorazowego pojemnika z łopatką (probówki - dostępne w aptece) do 1/3 jego objętości
  4. Probówki z materiałem należy przechowywać w temperaturze lodówki
  5. W dniu pobrania 3-ej próbki należy dostarczyć wszystkie 3 próbki do laboratorium

Technika pobierania próbek kału

Pobieranie próbki kału odbywa się za pomocą łopatki, która jest na wyposażeniu pojemnika plastikowego.
Plastikowy pojemnika należy szczelnie zamknąć.

Przechowywanie i transport

Informacje ogólne

 

Informacje na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny. Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r., poz. 947, z późn. zm.) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno - epidemiologicznych dla pracowników podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby sektora jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jest wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych z akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty związane z badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywają na pracodawcy, albo zlecającym wykonanie prac.