Badania radiologiczne

Kierownik Oddziału Badań Higieny Radiacyjnej - mgr Ewa Pająk

tel. 32 351 23 57; 32 351 23 59, 32 351 23 00 w. 104/105/106;e-mail: dl-hr@wsse.katowice.pl

Oferta pomiarów promieniowania jonizującego,  testów specjalistycznych aparatów RTG, pól elektromagnetycznych.

POMIARY AKREDYTOWANE

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego:

Oznaczanie stężenia radionuklidu Cs-137:

Testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych analogowych:  

 

POMIARY NIEAKREDYTOWANE, OBJĘTE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA:

Pomiar promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatów rentgenowskich.