Podsumowanie Programu „Znamię! Znam je?” w woj. śląskim w roku szkolnym 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Program edukacyjny „Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry” realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Fundację Gwiazda Nadziei w roku szkolnym 2017/2018 objął swym zasięgiem 369 szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego. Edukacją na temat profilaktyki nowotworu złośliwego skóry i umiejętności amobadania skóry objętych zostało ponad 28 tys. uczniów.

Koordynatorzy powiatowi i szkolni programu uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach w listopadzie 2017 r.

Tematyka programu spełnia rolę edukacyjno-profilaktyczną, zwłaszcza podczas wakacji, kiedy młodzież częściej korzysta z promieni słonecznych. Zajęcia pobudziły uczniów do refleksji i uświadomiły, iż zbyt długie przebywanie na słońcu oraz opalanie w solarium jest czynnikiem prowadzącym do zachorowania na nowotwory skóry. Udział w programie uświadomił uczniom konieczność samokontroli skóry oraz postępowania w przypadku pojawienia się niepokojących zmian.  

Scenariusz lekcji edukacyjnej został wzbogacony przez nauczycieli o dodatkowe działania, takie jak: informacje na stronie internetowej szkoły; quiz interaktywny, konkurs wiedzy o czerniaku; prezentacje multimedialne; referaty uczniowskie; gra edukacyjna; tworzenie krzyżówki; akcje i warsztaty profilaktyczne, wystawy/gazetki ścienne, Kampania informacyjna w ramach Tygodnia Świadomości Czerniaka, prezentacja filmów edukacyjnych; przygotowanie plakatów o tematyce nowotworowej i ich ekspozycja itp.

Innowacyjnym przedsięwzięciem tej edycji Programu było przeprowadzenie ankietyzacji wśród uczniów, dotyczącej ich wiedzy na temat czerniaka i profilaktyki. Ankietyzację przeprowadzono zarówno przed jak i po lekcji edukacyjnej, by ocenić jak zmieniła się wiedza uczniów. Grupę badawczą stanowiło ponad 1000 uczniów woj. śląskiego. Analiza wyników ankietyzacji pozwoliła wysunąć zasadniczy wniosek: nastąpił istotny wzrost wiedzy młodzieży na temat nowotworu skóry (czerniaka) i jego profilaktyki, osiągnięty dzięki realizacji Programu „Znamię! Znam je?” w placówce szkolnej.

Zdaniem koordynatorów szkolnych, program powinien być kontynuowany w następnych latach, gdyż w prosty, ale konkretny sposób mobilizuje uczniów do troski o własne zdrowie Po realizacji programu młodzież wie, że regularne badania i obserwacja zmian na skórze mogą uratować życie. Niemal wszystkie szkoły zadeklarowały udział w kolejnej edycji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie