Ocena terenów zewnętrznych placówek przedszkolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2018

W okresie od lutego do końca kwietnia 2018 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego przeprowadzili kontrole placówek przedszkolnych pod kątem przygotowania do korzystania z placów zabaw. Podczas kontroli zwracano szczególna uwagę na stan sanitarno-techniczny wyposażenia tj. urządzeń i sprzętu do zabaw, piaskownic, stan nawierzchni oraz ogrodzenia.

Ogółem skontrolowano 196 placówek przedszkolnych, z czego tylko dwie nie posiadały placu zabaw. Łącznie place wyposażone były w 1705 różnego rodzaju urządzeń, w tym głównie w urządzenia wielofunkcyjne oraz zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki, sieci wspinaczkowe, równoważnie i inne.

92% placówek wyposażonych było w piaskownice. Place zabaw, które posiadały piaskownice, stosowały zabezpieczenia chroniące piasek przed zanieczyszczeniami w formie plandek, pokryw oraz odpowiednich folii. Jedynie w 3 placówkach stwierdzono brak stosownej ochrony. Zdecydowana część placówek zaplanowała wymianę piasku przed sezonem na przełomie kwietna i maja br., do tego czasu piaskownice były wyłączone z użytkowania.

Dominującą nawierzchnią placów zabaw była nawierzchnia trawiasta (82%), zdecydowanie rzadziej nawierzchnia syntetyczna, piaszczysta oraz żwirowa.

W ramach przygotowań przedszkolnych placów zabaw do sezonu wiosenno-letniego w większości z nich dokonywano przeglądów i niezbędnych napraw sprzętu, a także zakupu nowego sprzętu zabaw dla dzieci.

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami był brak udokumentowanych harmonogramów kontroli i napraw urządzeń znajdujących się na terenie placówki, co odnotowano w 27 przypadkach. Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły: braku koszy na odpady – w 11 placówkach, braku regulaminu korzystania z placu zabaw – w 2 placówkach, skorodowanych urządzeń – w 3 placówkach, niewłaściwego stanu nawierzchni – w 3 placówkach.

Wszystkich dyrektorów placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości, zobowiązano do ich usunięcia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie