Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim - aktualizacja VI

16 listopada 2017

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2014–2017.

 Tabela 1. Zachorowania za WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2017*

(*dane za 2017 rok do 15 listopada)

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ogółem

16

4

9

7

3

354

 

 Tabela 2. Liczba zachorowań na WZW A na  terenie nadzorowanym  przez  poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego  w 2017 roku

PSSE

1.01–31.10

1.11-15.11

PSSE

1.01-31.10

1.11-15.11

Bielsko – Biała

11

1

Lubliniec

2

1

Bytom

21

2

Myszków

3

0

Chorzów

6

1

Racibórz

0

0

Cieszyn

2

3

Ruda Śląska

19

3

Częstochowa

5

0

Rybnik

6

1

Dąbrowa Górnicza

27

8

Sosnowiec

119

30

Gliwice

18

3

Tychy

17

1

Jaworzno

7

3

Wodzisław Śląski

2

2

Katowice

17

7

Zawiercie

0

0

Kłobuck

4

0

Żywiec

1

1

Ogółem 354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spośród wszystkich osób chorych 336 (tj. 95%) podlegało hospitalizacji.

Na terenie Polski w okresie  od 1 stycznia do 31 października 2017 r. odnotowano 2279 przypadków WZW A.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:

₋ spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),

₋ kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

₋ kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W 38 ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 92 zachorowań.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

₋ osobom  wyjeżdżającym do krajów  o wysokiej i  pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A

₋ osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

 

 Ulotka ŚPWIS dot.profilaktyki zakażeń wirusem HAV - pobierz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie