Realizacja Programu „Znamię! Znam je?” w woj. śląskim w roku szkolnym 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2017

Program edukacyjny „Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry” w roku szkolnym 2016/2017 był chętnie realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne woj. śląskiego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”, zorganizowali w listopadzie 2016 r. pięć szkoleń dla ponad 200 koordynatorów powiatowych i szkolnych odpowiedzialnych za wdrożenie programu w placówkach szkolnych. W efekcie edukacją objętych zostało ponad 32 tys. uczniów z 365 szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego.

Program pozwolił zapoznać uczniów z tematyką nowotworu skóry, zwiększył ich świadomość w zakresie profilaktyki czerniaka i odpowiedzialnych zachowań prozdrowotnych. Szkolni koordynatorzy programu oceniają tematykę jako niezwykle ważną, sam program jako bardzo ciekawie opracowany i bogaty w pomoce dydaktyczne. Rodzice i uczniowie szczególnie w okresie wypoczynku letniego są zmotywowani do odpowiedniego zabezpieczenia swojego ciała przed ekspozycją na słońce.

Podczas zajęć lekcyjnych młodzież wykazywała zainteresowanie tematyką, zadawała dużo pytań, włączała się w dyskusje. Najciekawsze dla uczniów było jak rozpoznać czerniaka, jego cechy charakterystyczne, ilość zachorowań i jak im zapobiegać, jakie zagrożenie niesie zbyt długie przebywanie na słońcu i w solarium oraz jakie są szanse na wyleczenie. Zdecydowana większość po raz pierwszy zainteresowała się wyglądem swoich znamion, a wielu obiecało, że w czasie wakacji będą stosować kremy z filtrem i nie będą korzystać z solarium. Młodzież wysoko oceniła sposób przekazania treści programowych, uznając grę internetową i film edukacyjny za innowacyjną opcję programu.

 Scenariusz lekcji edukacyjnej nauczyciele wzbogacali o dodatkowe aktywności, m.in. wykłady i prelekcje specjalistów, prezentacje tematycznych filmów edukacyjnych, quizy wiedzy o czerniaku, informacje zamieszczane na stronach internetowych szkół. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów po zakończeniu zajęć wskazują, że większość uczniów wie na co zwracać uwagę, kiedy udać się do lekarza i jakie czynniki wpływają na powstawanie czerniaka. Deklarowali także regularne samobadanie skóry, stosowanie zasad ochrony oraz przekazanie zdobytej wiedzy swoim bliskim i znajomym.

Ze względu na wagę problemu dyrektorzy i koordynatorzy uznali za konieczne kontynuowanie programu w następnym roku szkolnym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie