Warunki do utrzymania higieny jamy ustnej dzieci w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego

14 kwietnia 2017

Właściwa higiena jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym jest uzależniona od wyrobienia w nich stosownych nawyków, ale i zapewnienia odpowiednich warunków zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolach (Warszawa 2013).

Przez odpowiednie warunki rozumie się:

Z danych uzyskanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego wynika, iż w 2016 roku na 1388 skontrolowanych placówek przedszkolnych 80% zapewniło właściwe warunki do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej.

W pierwszym kwartale 2017 roku obserwujemy wzrost liczby takich placówek (81,3%). Coraz więcej dzieci (wzrost o 4% w stosunku do 2016 r.) szczotkuje zęby w przedszkolach. Poziom higieny jamy ustnej dzieci przedszkolnych z terenów miejskich oraz wiejskich jest wyższy w porównaniu do 2016 roku. Z badań wynika, że na terenach miejskich wynosi obecnie 87,5%, natomiast na terenach wiejskich 91,4%. Obowiązek zapewnienia dzieciom przyborów do mycia zębów nadal w głównej mierze spoczywa po stronie rodziców. Zaledwie 4% przedszkoli zapewnia dzieciom prócz warunków do mycia zębów również przybory (szczotkę, pastę, kubek).

Wzrost liczby przedszkoli zapewniających dzieciom odpowiednie warunki do utrzymania higieny jamy ustnej przyczynia się do wzrostu liczby dzieci dbających o swoje uzębienie mleczne. Stanowi to profilaktykę zmierzającą do obniżenia liczby dzieci z próchnicą zębów, a docelowo do jej całkowitego wykluczenia. Dzieciństwo bez próchnicy to ważny cel do zrealizowania zarówno dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i dla rodziców naszych najmłodszych pociech.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie