Realizacja III edycji programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” w woj. śląskim rok szkolny 2014/2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2015

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego  już po raz trzeci przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Wybierz życie – Pierwszy krok”, którego głównym celem jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

III edycja programu realizowana była w 224 szkołach ponadgimnazjalnych co stanowi 36% wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim.

Z programu skorzystało ponad 15 tys. uczniów I klas oraz około 18 tys. pozostałych odbiorców w tym: rodziców, nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, uczniów z innych klas oraz uczestników imprez plenerowych organizowanych przez PIS woj. śląskiego, łącznie ponad 30 tys. osób.

W ramach realizacji III edycji programu przeprowadzono 2 konferencje szkoleniowe dla koordynatorów powiatowych i szkolnych, w których uczestniczyło 116 osób oraz 71 szkoleń, w których skorzystało 1,5 tys. osób m.in.; nauczyciele oraz rodzice.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem i według realizatorów powinien być kontynuowany. W roku szkolnym 2014/2015 na edukację uczniów poświęcono średnio 3 godziny lekcyjne. Poza edukacją uczniów w oparciu o programowe scenariusze zajęć, realizatorzy prowadzili szereg innych działań jak organizacja warsztatów dla uczennic prowadzonych przez specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa oraz akcje „Biała sobota z bezpłatnymi badaniami ginekologicznymi wraz  z cytologią jak również specjalistyczne poradnictwo w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

W opinii koordynatorów szkolnych młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach.
Program podniósł poziom wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV, poszerzył  świadomość na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy i znaczenia działań profilaktycznych dla zdrowia kobiety.

Według realizatorów szkolnych program kształtuje zachowania prozdrowotne młodzieży oraz uczy odpowiedzialności za swoje zdrowie i osób bliskich poprzez rozpowszechnianie wiedzy oraz motywowanie wszystkich kobiet w rodzinie do regularnego wykonywania badań cytologicznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wybierz życie - pierwszy krok

    Wybierz życie - pierwszy krok