Nowe przepisy dotyczące sprzedaży w jednostkach oświaty środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2015

Podstawa prawna:

- dział II a art. 52 c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 594)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r poz. 1256).

Link do rozporządzenia:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001256

Występowanie (w procentach) nadmiernej masy ciała (nadwaga i otyłość) u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w różnych województwach Polski przedstawia mapa opracowana na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach przeprowadzonego projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz  chorobom  przewlekłym  poprzez  edukację  społeczeństwa  w  zakresie  żywienia i  aktywności  fizycznej”  (Ryc. 1).

Ryc. 1. Procentowe wystepowanie nadwagi i otyłosci  u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Polski.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania zapisów ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach określone są w art. 103 ust. 1  ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który brzmi:

- kto w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1,

- kto w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1 lub niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2,

- kto prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego stosuje środki spożywcze nieodpowiadające wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2

podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

 

Zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczące zdrowego zywienia dzieci i młodzieży:

Ryc. 2.  Piramida zdrowego żywienia.

 

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM
(Instytutu Żywności i Żywienia 2009)

1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.
2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.
3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie piramidy (na dole).
4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.
5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.
6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

 

Piśmiennictwo:
- Poradnik ŚPWIS „Żywienie na wagę zdrowia”
- Epidemia otyłości w Polsce – polskie dzieci tyją najszybciej, www.ekologia.pl

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie