Niższe normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2015

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od 1 września 2014 r. obowiązują niższe normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wędzonych produktach mięsnych i produktach rybołówstwa, określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

Komisja Europejska opracowała przepisy upoważniające, m.in. Polskę do stosowania odstępstwa od obniżonych limitów WWA w odniesieniu do produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie. Warunki korzystania z ww. derogacji, opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdują się na stronie internetowej link