Lody dla ochłody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2015

W 2014 r. na terenie woj. śląskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali:
- 89 wytwórni lodów
- 230 automatów do lodów.
W samym sezonie letnim w powyższych obiektach przeprowadzono 466 kontroli, nałożono 26 mandatów na łączną kwotę 3750 zł. oraz wydano 25 decyzji administracyjnych.

Pobierano również próby lodów: mlecznych, z automatów oraz bezmlecznych, tzw. sorbetów. Łącznie do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w kierunku obecności: Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes oraz Salmonella sp. pobrano 510 prób, z czego 87 próbek było kwestionowanych z uwagi na ich nadmierne zanieczyszczenie bakteriami Enterobacteriaceae

W 2015 r., tak jak w roku ubiegłym, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa spożywanych lodów, są przeprowadzane kontrole w ww. obiektach, jak również zgodnie z harmonogramem rocznym pobierane są próby lodów do badań mikrobiologicznych. Dodatkowo próby do badań mikrobiologicznych są pobierane doraźnie zawsze w przypadku podejrzenia zatrucia.

Ponadto zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005z dnia 15.11.2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r. L 338 z późn. zm.) właściciele ww. obiektów są zobowiązani do zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi. Zachowanie zgodności powinno obejmować badanie w odniesieniu do wartości ustalonych dla danych kryteriów poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz wdrażanie działań naprawczych zgodnie z prawem żywnościowym, we własnym zakresie. W przypadku punktów działających tylko latem powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem sezonu.

Ważne:

- Sprzedawca lodów nie powinien dotykać jadalnego kubka waflowego gołymi rękami – aby zapewnić odpowiednią higienę sprzedaży najlepiej podawać je poprzez serwetkę.

- Gałkownica do lodów powinna być przechowywana w pojemniku z czystą wodą oraz systematycznie dezynfekowana. 

- Temperatura przechowywania lodów musi być stała i wynosić poniżej – 18°C.

- W przypadku lodów z automatów sprzedawanych w przyczepach gastronomicznych a produkowanych z proszku lodowego konieczne jest zapewnienie dostępu do bieżącej wody spełniającej wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jedynie w przypadku produkcji lodów z automatu na bazie gotowej pasteryzowanej mieszanki lodowej można dopuścić korzystanie z wody w opakowaniach fabrycznych producenta.


Ciesz się latem - warunki prawidłowego przechowywania i transportu lodów i deserów lodowych:

W sklepie:

- lody wkładaj do koszyka na samym końcu robienia zakupów,

- jeżeli lody w witrynie wydają się być miękkie, chłodziarka nie jest wystarczająco schłodzona – zgłoś to obsłudze sklepu,

- zakupione lody na czas transportu do domu najlepiej  włóż do lodówki turystycznej, ew. do torby termoizolacyjnej.

W domu:

- po wejściu do domu w pierwszej kolejności przełóż lody do zamrażalnika, jego temperatura powinna wynosić poniżej -18°C. Lody umieszczaj w jego środkowej części, unikaj przechowywania ich na styku z drzwiczkami – pozwoli to na uniknięcie fluktuacji temperatury spowodowanej otwieraniem i zamykaniem drzwiczek,

- pamiętaj, aby pojemnik na lody był zawsze dokładnie zamknięty, dzięki czemu ograniczysz formowanie się kryształków lodu na ich powierzchni,

- w przypadku wyciągnięcia pojemnika w celu nabrania tylko porcji lodów, postaraj się umieścić pojemnik ponownie w zamrażalniku tak szybko, jak to możliwe. Nie przetrzymuj pojemnika na blacie kuchennym w celu ich zmiękczenia przed nabraniem, jeżeli nie zużyjesz całego pojemnika od razu –spowoduje to namnażanie drobnoustrojów,

- lody, których data minimalnej trwałości upłynęła, wyrzuć do kosza.

 

Pamiętaj: niska temperatura przechowywania lodów powoduje jedynie ograniczenie wzrostu drobnoustrojów w produkcie, natomiast ich nie eliminuje!

Galeria

  • Powiększ zdjęcie