Podsumowanie realizacji VII edycji programu "Wybierz życie - Pierwszy krok" w województwie śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2019

VII edycja programu „Wybierz życie – Pierwszy krok” realizowana była w 270 szkołach, co stanowi blisko 50% wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Program został bardzo dobrze przyjęty w szkołach. Większość koordynatorów szkolnych stwierdziła, że jest bardzo potrzebny, gdyż niejednokrotnie młodzież po raz pierwszy spotyka się z przedmiotową tematyką, a edukacja w tym zakresie jest konieczna!

Realizatorzy podejmowali szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów programowych, takich jak: edukacja zgodna ze scenariuszami zajęć, pogadanki, poradnictwo, w tym rozmowy indywidualne, warsztaty itp., jak również organizacja imprez prozdrowotnych dla społeczności lokalnej, podczas których przeprowadzano konsultacje oraz dystrybucje materiałów informacyjno-edukacyjnych.

W programie wzięło udział łącznie około 40 tys. odbiorców, w tym głównie uczniów I klas, jak również rodziców, nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, uczniów starszych klas, studentów oraz uczestników imprez plenerowych organizowanych przez PIS woj. śląskiego.

Rozdystrybuowano ponad 30 tys. materiałów informacyjno-edukacyjnych. Na edukację uczniów poświęcono średnio 4 godziny lekcyjne.

Realizatorzy programu mają nadzieję, że dzięki edukacji w zakresie profilaktyki wirusa HPV
i raka szyjki macicy zwiększy się świadomość, nie tylko społeczności szkolnej, na temat wirusa HPV, jak również odsetek kobiet wykonujących systematycznie badania cytologiczne.

Wszyscy koordynatorzy szkolni zgłosili chęć kontynuacji realizacji programu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie