Podsumowanie akcji "Bezpieczne Ferie 2019"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2019

W okresie ferii zimowych 2019 roku w województwie śląskim w elektronicznej bazie organizatorzy zarejestrowali 997 turnusów wypoczynkowych. Formy wyjazdowe organizowano wzorem lat ubiegłych, na atrakcyjnych turystycznie, ze względu na walory i zagospodarowanie turystyczne terenach w powiecie cieszyńskim (182 turnusy), żywieckim (138 turnusów) i bielskim (83 turnusy).

Formy wypoczynku w miejscu zamieszkania stanowiły 52% ogółu zarejestrowanych turnusów. Dzieciom, które nie wyjechały na ferie zapewniono różnego rodzaju atrakcje tj.: wyjścia do kina, muzeum, na basen, lodowisko, na kręgle, sale zabaw dla najmłodszych uczestników, wycieczki jednodniowe, zajęcia świetlicowe (gry planszowe, quizy, zajęcia plastyczne i muzyczne).

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego przeprowadzili łącznie 309 kontroli. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w tym ich wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej oraz zapewnienie opieki medycznej.

Kontrolami objęto:

  • 235 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania dzieci,
  • 58 turnusów odbywających się w całorocznych obiektach usług hotelarskich,
  • 16 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (szkoły, bursy, internaty).

Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynkowe do sezonu zimowego 2019, tylko w niewiele ponad 4% skontrolowanych miejsc wypoczynku stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące pionów żywieniowych oraz pomieszczeń, w których przebywali uczestnicy wypoczynku.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie