Podsumowanie realizacji Projektu "HIV/AIDS - wiem, nie boję się, toleruję" w woj. śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2018

Od września do grudnia 2017 r. Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach realizował Projekt „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”, który otrzymał grant w Konkursie Pozytywnie Otwarci 2016.

Głównym celem Projektu było podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

W dniu 15 listopada 2017 r. została zorganizowana Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, w której uczestniczyło 170 nauczycieli i koordynatorów powiatowych Projektu. Wykładowcami byli specjaliści zajmujący się zawodowo problematyką HIV/AIDS. Program konferencji obejmował następujące tematy:

- Testy HIV w Polsce – jest problem czy go nie ma? Dr n. med. Beata Ochocka, w listopadzie 2017 r. na stanowisku: Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

- Nowe zachowania ryzykowne. Wyzwania dla profilaktyki. Lek. Anna Szczegielniak, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

- Jak mówić, żeby usłyszeli – profilaktyka HIV/AIDS w szkole. Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik, Konsultanci, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach

Ostatni wykład z elementami warsztatów, stanowił przygotowanie kadry pedagogicznej do przeprowadzenia lekcji edukacyjnej dla uczniów wg przedstawionego scenariusza zajęć. Uczestnicy konferencji, oprócz zaświadczeń udziału w spotkaniu, dodatkowo otrzymali tablice edukacyjne pn. „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS?” jako pomoc dydaktyczna do realizacji lekcji. Lekcje w szkołach odbyły się w okolicach 1 grudnia, tj. Światowego Dnia AIDS. W tym czasie przeprowadzono 1130 lekcji edukacyjnych w 295 szkołach ponadpodstawowych woj. śląskiego. Edukacją w tym zakresie objętych zostało 27559 uczniów.

W kolejnym etapie Projektu zorganizowano Konkurs na spot edukacyjny ph. „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję” dla uczniów szkół realizujących Projekt, zgodnie z regulaminem opracowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Konkurs polegał na nagraniu (np. za pomocą telefonu komórkowego) max. 3 min. spotu edukacyjnego przestrzegającego przed ryzykownymi zachowaniami lub pokazującego tolerancję wobec osób żyjących z wirusem HIV, a następnie zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły. W etapie wojewódzkim konkursu, komisja konkursowa wyłoniła i nagrodziła pięciu równorzędnych laureatów. Laureaci otrzymali dyplom oraz nagrodę w postaci bonu na zakup sprzętu sportowego.

Wszystkie przyznane środki tj. 20 000 PLN zostały wykorzystane na realizację Projektu.

Projekt został pozytywnie odebrany przez nauczycieli i uczniów, którzy wykazywali duże zaciekawienie tematem oraz aktywność na zajęciach. Zagadnienia Projektu uznano za ważny element edukacji prozdrowotnej kształtujący postawę tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz podnoszący poziom wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie