Konferencja Dopalacze Wypalacze "groźne narkotyki"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2017

W dniu 18 październik 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego, odbyła się IV Wojewódzka Konferencja pt. Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”

W dniu 18 październik 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego, odbyła się IV Wojewódzka Konferencja pt. Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”, zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Patronat Honorowy nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz.

Licznie zebranych uczestników powitali: Pan Mariusz Trepka II Wicewojewoda Śląski, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz organizatorzy konferencji. Wykład inaugurujący wygłosiła Pani Urszula Mendera-Bożek Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Grono wykładowców stanowili zaproszeni goście: Pan Tomasz Białas Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, Pan Leszek Roszczenko Prezes Fundacji Pedagogium, Pan Mariusz Kicka Z-ca Ordynatora Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Nadkomisarz Paweł Warchoł z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przedmiotem wystąpień były m.in. kwestie dotyczące:

 • liczby i analizy zgłoszeń, wskaźników zapadalności i struktury zatruć środkami zastępczymi na terenie woj. śląskiego
 •  problemu używania „dopalaczy” w Europie
 •  miejsca „dopalaczy’ na tle innych używek w Polsce
 •  skutków społecznych zażywania „dopalaczy”
 •  doświadczeń z „dopalaczami” w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz częstości używania dopalaczy przez młodzież
 • efektu działania środków psychoaktywnych i wynikających z tego zagrożeń
 • alternatywnych sposobów wprowadzania na rynek nowych narkotyków.

Corocznie wojewódzka konferencja ph. Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczyło  prawie 250 osób m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, koordynatorzy i członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, koordynatorzy programów edukacyjnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” i „Smak życia czyli debata o dopalaczach” oraz pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie