Akcja szpitale

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2017

W roku 2016 Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła działania kontrolne w podmiotach leczniczych. Przedmiotem była zarówno ocena warunków przygotowywania posiłków dla pacjentów w szpitalach, jak i jakość oferowanych posiłków. Kontroli poddano placówki, które posiadają własne zaplecze kuchenne oraz obiekty, w których żywienie pacjentów zorganizowano w oparciu o catering.

1. „Kontrola prawidłowości działania zakładów świadczących usługi cateringowe dla szpitali”. Kontrole prowadzone przez PIH. O stwierdzonych przez Państwową Inspekcję Handlową nieprawidłowościach informowano na bieżąco właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

2. Kontrole w szpitalach, które prowadzą żywienie zbiorowe pacjentów we własnym zakresie (nie prowadzą żywienia pacjentów w systemie cateringowym) – kontrole prowadzone przez PIS.

Wyniki kontroli

Na terenie woj. śląskiego znajduje się 29 szpitali prowadzących żywienie zbiorowe pacjentów we własnym zakresie.

W każdym skontrolowanym bloku żywienia pobrano po dwa jadłospisy dekadowe z różnych diet (łącznie 58) w celu oceny teoretycznej sposobu żywienia pacjentów. Ocena jakościowa posiłków opierała się na sprawdzeniu zgodności wykorzystywanych produktów z zaleceniami żywieniowymi dotyczącymi systemu dietetycznego oraz ogólnymi zasadami planowania jadłospisów. Analizie poddano dietę podstawową, cukrzycową i wątrobową. Wyniki dokonanych analiz porównano z zalecanymi normami Instytutu Żywności i Żywienia.

Na podstawie przeprowadzonych ocen punktowych dziennych jadłospisów wg Bielińskiej analizowane jadłospisy oceniono jako: zaledwie dostateczne.

Zastrzeżenia dotyczą:

- zbyt wysokiej ilości zawartego tłuszczu oraz węglowodanów,

- niewystarczającej ilości energii pochodzącej z białka, szczególnie pełnowartościowego,

- niewystarczającej ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia, które powinny być podzielone na 4-5 mniejszych porcji,

- niewystarczającego pokrycia zapotrzebowania na witaminy i minerały, min.: wit. C, ryboflawinę, tiaminę, żelazo, wapń, potas,

- niewystarczającej ilość warzyw i owoców,

- zbyt dużej ilość cukru dodawanego do napojów w ilości 20 g (4 łyżeczki) na szklankę napoju oraz rażące przekroczenia ilości sodu (soli) – 861%.

Ponadto z każdego szpitala, które prowadzą żywienie zbiorowe pacjentów we własnym zakresie zostały pobrane do badań laboratoryjnych (w zakresie wartości energetycznej) próbki posiłków obiadowych.

W przeważającej większości analizowanych próbek stwierdzono zaniżoną wartość energetyczną posiłków obiadowych. Prócz tego wszystkie zbadane posiłki obiadowe charakteryzowały się zawyżoną ilością soli, która w niektórych przypadkach przewyższało kilkakrotnie zalecaną normę (całodzienna zalecana przez WHO wartość dla spożycia soli wynosi 5g/osobę /dzień). 

W związku z przeprowadzonymi badaniami i ocenami teoretycznymi jadłospisów dekadowych z poszczególnych diet do wszystkich placówek szpitalnych skierowano wystąpienia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości związanych z żywieniem pacjentów oraz wnoszące o podjęcie działań naprawczych.

Wyjaśnić również należy, iż mimo stwierdzonych wyżej nieprawidłowości, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie posiadają uprawnień do wydawania wiążących decyzji administracyjnych w tej kwestii. Brak jest bowiem uregulowań prawnych regulujących zasady racjonalnego żywienia w podmiotach leczniczych oraz określających racje pokarmowe dla wybranych grup pacjentów. Toteż wszelkie zalecenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tej kwestii mają formę jedynie wskazówek i spełniają rolę edukacyjną w praktycznej realizacji zasad prawidłowego żywienia.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie