Podsumowanie realizacji I edycji Programu „Bieg po zdrowie” w województwie śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2017

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się I edycja Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, w którym udział wzięły 234 szkoły podstawowe, co stanowi ok. 21% szkół podstawowych woj. śląskiego. Edukacją objętych zostało prawie 7 tys. uczniów klas IV.

Program jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego i skonstruowany w taki sposób, że pozwala dzieciom poznać różnorodne problemy związane z paleniem papierosów.  

Według realizatorów zajęć najważniejszymi elementami programu były informacje na temat składu dymu papierosowego, szkodliwości czynnego i biernego palenia, kosztów palenia, a także kształtowanie u uczniów postawy asertywnej i umiejętności odmawiania oraz ukazanie pozytywnych stron życia wolnego od nałogów.

Nauczyciele zostali przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami poprzez udział w szkoleniu zorganizowanym przez powiatowych koordynatorów programu oraz otrzymali niezbędne materiały edukacyjne – podręcznik, zestaw plakatów edukacyjnych i ankiet, a uczniowie - zeszyty ćwiczeń. Forma przeprowadzania lekcji metodami aktywizującymi pozwala na swobodne wypowiedzi, refleksje, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, zachęca do dyskusji. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Wyrabia również u dzieci świadomą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dla ich zdrowia.

W zdecydowanej większości szkół (91%) program został zrealizowany w całości, zgodnie z założeniami (6 scenariuszy), a nawet wzbogacony o dodatkowe aktywności, takie jak: tworzenie i wystawa projektów/plakatów uczniowskich, konkursy plastyczne i wiedzy, projekcje filmów profilaktycznych, happeningi o szkodliwości palenia papierosów w połączeniu z Dniem bez Tytoniu, teatr profilaktyczny z zakresu szkodliwości palenia papierosów, informacja na stronie internetowej i Facebook'u szkoły, bieg sztafetowy na zakończenie programu, marsz z atrapą papierosa, historyjka, gazetki tematyczne itp. Rodzice, do których także kierowany jest program, uczestniczyli w spotkaniach programowych dla nich zorganizowanych, aktywnie włączali się w realizacje konkretnych zadań i służyli swoim dzieciom pomocą.

Program został uznany przez uczniów, rodziców i nauczycieli jako potrzebny. Dyrektorzy i koordynatorzy widzą potrzebę kontynuacji realizacji programu w następnym roku szkolnym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie