Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2017

Palenie tytoniu to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia człowieka. Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych a nade wszystko eliminacja dymu tytoniowego z przestrzeni publicznej sprawiają wrażenie sukcesu w walce z najpoważniejszą przyczyną zagrożenia zdrowia ludności.

Informacja prasowa

Niestety zawsze pozostanie grupa osób, która nie zrezygnuje z tego typu wyrobów i dlatego, oprócz umocowań prawnych, istotnym elementem walki z paleniem tytoniu wciąż pozostaje edukacja i działania na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu. 

Światowy Dzień bez Tytoniu /31 maja każdego roku/ służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu.

Tego dnia Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego będzie angażować uwagę społeczeństwa, zwłaszcza ludzi uparcie tkwiących w nałogu, na kwestie dotyczące zdrowotnych skutków biernego i czynnego palenia tytoniu. W przedsięwzięciach związanych z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu 2017 pracownicy PIS woj. śląskiego udostępnią materiały edukacyjne dot. używania tytoniu, będą wykonywać badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz zachęcać społeczeństwo do życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie