Sprawozdanie z realizacji Projektu "HIV/AIDS- jestem świadomy, nie ryzykuję!" w woj. śląskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2017

Od września do grudnia 2016 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy z Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Higienicznego realizowała Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”, który otrzymał grant w Konkursie Pozytywnie Otwarci.

            Głównym celem Projektu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, w tym dróg zakażenia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

            W ramach I etapu Projektu zorganizowano szkolenia warsztatowe w pięciu miastach woj. śląskiego, w których uczestniczyło 190 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz 25 koordynatorów Projektu z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. śląskiego. Szkolenia prowadziła Pani Maria Siwek, certyfikowany edukator profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS, według opracowanego przez siebie scenariusza. Uczestnicy szkoleń otrzymali niezbędne materiały edukacyjne oraz zostali przygotowani do przeprowadzenia lekcji edukacyjnej dla uczniów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. W okolicach 1 grudnia 2016 r., czyli Światowego Dnia AIDS, przeprowadzono 1176 lekcji edukacyjnych w 327 szkołach ponadgimnazjalnych woj. śląskiego. Edukacją w tym zakresie objętych zostało ponad 27 tys. uczniów. Szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymały stosowne zaświadczenie.

            Podsumowaniem i zakończeniem II etapu Projektu było zorganizowanie Konkursu na plakat pod hasłem: „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!”, zgodnie z regulaminem  opracowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W konkursie wzięło udział 81 szkół ponadgimnazjalnych realizujących Projekt, które nadesłały ponad 200 prac konkursowych. W etapie wojewódzkim Konkursu, spośród 18 prac Komisja Konkursowa wyłoniła trzech równorzędnych laureatów oraz 2 wyróżnienia. Laureaci otrzymali dyplom oraz nagrodę w postaci bonu na zakup sprzętu sportowego.

Projekt został pozytywnie odebrany przez uczniów, którzy wykazywali duże zaciekawienie tematem oraz aktywność na zajęciach. Zagadnienia Projektu uznano za ważny element edukacji prozdrowotnej kształtujący postawę tolerancji wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz podnoszący poziom wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie