Realizacja Programu „Podstępne WZW” w województwie śląskim w roku szkolnym 2015/2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2016

„Podstępne WZW” jest programem stanowiącym ważny element działań edukacyjnych dot. przeciwdziałania chorobom zakaźnym, znajdującym uznanie uczniów i realizatorów szkolnych. Nie do przecenienia jest fakt kształtowania wśród uczniów postawy tolerancji i refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych oraz innych ludzi.

W roku szkolnym 2015/2016 program edukacyjny „Podstępne WZW” zainaugurowany został cyklem szkoleń zorganizowanych wspólnie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach oraz partnera programu Fundację „Gwiazda Nadziei”.
W pięciu szkoleniach, przeprowadzonych w listopadzie 2015 r. na terenie woj. śląskiego /Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Gliwice, Rybnik/, udział wzięło 136 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych odpowiedzialnych za wdrożenie programu w placówkach szkolnych. Program na terenie 326 jednostek organizacyjnych systemu oświaty woj. śląskiego realizowało ogółem 667 osób w tym: nauczyciele biologii, pielęgniarki środowiska szkolnego, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, nauczyciele WF, psycholodzy i inni. Edukacją dotyczącą konsekwencji zdrowotnych wynikających z wirusowego zapalenia wątroby typu B i C objętych zostało blisko 30 tys. uczniów. Ponadto działania edukacyjne objęły swym zasięgiem innych uczestników programu tj. uczniów w szkołach realizujących program, pedagogów, pracowników niepedagogicznych, rodziców, internautów odwiedzających strony internetowe szkół realizujących program, strony internetowe WSSE w Katowicach i psse woj. śląskiego – ogółem 5265 osób.
Program został wzbogacono o ekspozycje, konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, a jednocześnie wiedza zdobyta, podczas realizacji programu, była wykorzystywana w imprezach profilaktycznych organizowanych na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty.
W ocenie realizatorów i koordynatorów szkolnych program „Podstępne WZW” jest potrzebny zarówno jako element wspierający szkolną edukację dot. chorób zakaźnych a także aspekt  kształtujący postawę tolerancji i refleksji nad postawą własną i innych ludzi.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie