Podsumowanie I edycji programu "Smak życia czyli debata o dopalaczach" w woj. śląskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2016

W roku szkolnym 2015/2016  na terenie woj. śląskiego zakończyła się I edycja programu, która swoim zasięgiem objęła ponad 77 tys. uczniów, 25 tys. rodziców oraz 601 szkół gimnazjalnych (tj. 88% wszystkich szkół tego typu w woj. śląskim).

I etapem wdrażania programu było szkolenie warsztatowe dla powiatowych koordynatorów programu, które odbyło się w dniu 7 września 2015 r. w siedzibie WSSE w Katowicach. Podczas szkolenia, koordynatorzy zdobyli potrzebną wiedzę do przeprowadzenia analogicznego szkolenia dla realizatorów programu w szkołach. Zapoznali się ze scenariuszem programu, sposobem jego realizacji oraz współpracy z młodzieżą gimnazjalną. Szkolenie poprowadził autor programu, dr Krzysztof Wojcieszek. Następnie na terenie wszystkich powiatów woj. śląskiego w okresie wrzesień-listopad odbyło się łącznie ponad 50 szkoleń, podczas których przeszkolono 728 szkolnych koordynatorów. 

Program został pozytywnie przyjęty i wysoko oceniony przez szkolnych koordynatorów, uczniów i ich rodziców i opiekunów. Z przekazanych danych sprawozdawczych wynika, że zarówno zaangażowanie uczniów podczas realizacji programu oraz jego treści merytoryczne w większości przypadków zostały ocenione jako dobre (ok. 20%), bardzo dobre (ok. 60%) i świetne (ok. 20%). Uczniowie chętnie uczestniczyli w zaproponowanych zajęciach. Ciekawa forma zajęć umożliwiła przeprowadzenie zajęć dot. profilaktyki środków psychoaktywnych, a zwłaszcza „dopalaczy” w sposób interesujący i oryginalny, odbiegający od dotychczas realizowanych zajęć z tej tematyki. Program wielokrotnie był rozszerzany o dodatkowe działania spójne z profilaktyka uzależnień, tak aby wzmocnić efekt edukacji i profilaktyki używania środków psychoaktywnych. Łącznie podczas I edycji odbyło się ok. 4 tys. różnych, dodatkowych działań (np. konferencje, akcje, happeningi, wystawy, konkursy itp.) dla ponad 212 tys. odbiorców. Z informacji przekazanych przez koordynatorów wynika, że cele programu zostały osiągnięte. Dyrektorzy szkół  gimnazjalnych widzą potrzebę realizacji programu oraz deklarują chęć udziału w kolejnej edycji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Szkolenie dla koordynatorów powiatowych - 7.09.2015 r.

  Szkolenie dla koordynatorów powiatowych - 7.09.2015 r.

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie dla koordynatorów powiatowych - 7.09.2015 r.

  Szkolenie dla koordynatorów powiatowych - 7.09.2015 r.

 • Powiększ zdjęcie ŚPWIS - lek. Grzegorz Hudzik i autor programu dr Krzysztof Wojcieszek

  ŚPWIS - lek. Grzegorz Hudzik i autor programu dr Krzysztof Wojcieszek