Nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2016

W województwie śląskim ruszył nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkół podstawowych. Jego pilotażowa edycja, przypadająca na II semestr roku szkolnego 2015/2016, obejmuje szkoły w powiecie katowickim, częstochowskim i myszkowskim.

Program ma na celu opóźnianie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników.

Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują różnych używek, przypada na przedział wiekowy 9-10 lat. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że 44% młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat podjęło próby palenia. Liczba palaczy w naszym kraju w ostatnich latach spadła. Jednak nadal poważnym problemem jest coraz niższy wiek dzieci eksperymentujących z papierosami, z których część zostaje stałymi palaczami.

Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważnych zadań, które w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia powinno być na stale wpisane w oddziaływania edukacyjno-wychowawcze.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie bieg po zdrowie

    bieg po zdrowie