Konferencja "Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2015

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego byli organizatorami Wojewódzkiej Konferencji pn. „Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki”, która odbyła się w dniu 28 października 2015 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, a do udziału zostali zaproszeni m.in.: nauczyciele, animatorzy pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie, pielęgniarki higieny szkolnej, koordynatorzy powiatowi oraz koordynatorzy szkolni programów edukacyjnych: szkół gimnazjalnych „Smak życia czyli debata o dopalaczach” oraz szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim oraz partnerzy realizujący projekt. W województwie śląskim realizatorem działań w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”  jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone są wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz ogółu społeczeństwa. Realizacja projektu oraz zaangażowanie wielu podmiotów w poszczególnych przedsięwzięciach  służy umocnieniu zdrowia społeczeństwa województwa śląskiego.                                      

Więcej informacji o Projekcie na stronach:

www.zdrowiewciazy.pl oraz http://www.e-stawiamnazdrowie.pl/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie dopalacze

  dopalacze